اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 48710

شناسه ملی: 10380651407

تاریخ ثبت: 1392/05/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/05/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/09:

شرکت فوق در تاریخ 9/5/1392 تحت شماره 48710 و شناسه ملی 103806XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/5/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، خدمات عمرانی، ساخت ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی، ساخت ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی، طراحی، محاسبه سازه، نقشه کشی، نظارت، اجرا در امور ساختمان طراحی دکوراسیون داخلی و نما، امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات ساختمان، تجهیزات، مکانیک، سیالات مربوط به سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ساختمان و کلیه امور تاسیساتی و مکانیکی در ساخت پروژه های مسکونی، امور بازرگانی، صادرات و واردات، شرکت در مزایده ها و مناقصه ها، عقدقرارداد با کلیه شرکت های دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی، اخذ تسهیلات بانکی از کلیه بانکها جهت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی در سراسر کشور، پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان خراسان رضوی شهر مشهد مشهد احمدآباد پاساژ قسطنتنیه واحد 304/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم آزاده سادات وزیری به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای سید حسین وزیری به سمت عضو هییت مدیره 35 آقای سید امین وزیری به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای سید امین وزیری به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. ش 1683307 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی