اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3328

شناسه ملی: 10195003755

تاریخ ثبت: 1390/09/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: استان تهران ، شهرستان شهریار ، بخش مرکزی ، شهر جدید اندیشه ، محله فاز 2 اندیشه ، خیابان گلستان ، بلوار نیلوفر ، پلاک 25 ، مجتمع گلستان 3 ، بلوک 74 ، طبقه چهارم ، واحد 19

کد پستی: 3354742546

تاریخ تاسیس: 1390/09/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/09/17:

180,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مرکز اصلی شرکت به استان تهران، شهرستان شهریار، بخش مرکزی، شهر جدید اندیشه، محله فاز 2 اندیشه، خیابان گلستان، بلوار نیلوفر، پلاک 25 ، مجتمع گلستان 3 ، بلوک 74 ، طبقه چهارم، واحد 19 کدپستی 335474XXXX تلفن 021655XXXX4 انتقال یافت در نتیجه ماده مذکور اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 971223XXXX08404 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا محمدپورصحرایی به شماره ملی 001105XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای حسن محمدپور صحرایی به شماره ملی 005192XXXX4 به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل و خانم سحر محمدپور صحرایی به شماره ملی 001284XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت پنج سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قرارداد ، عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 971215XXXX44326 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به: انجام کلیه امور مربوط به طراحی ـ نظارت واجرای ساختمانهای مسکونی ـ تجاری ـ اداری ـ فرهنگی وگردشگری ـ بیمارستانها ـ مراکز صنعتی و سوله ـ کلیه امور مربوط به مهندسین مشاور ـ طرح ـ نظارت واجرای کلیه پروژه های عمرانی ـ آب ـ محوطه سازی و فضای سبز ـ خطوط نفت و گاز و پتروشیمی ـ راه سازی ـ پل ـ ابنیه فنی ـ حفاری ولوله گذاری ـ مقاوم سازی و ژیوتکنیک ـ گودبرداری وسازه نگهبان ـ شهرک سازی ـ فضای سبز ـ راه اندازی خطوط تولید صنایع ـ طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی طراحی داخلی و طراحی واجرای دکوراسیون ـ تولید وبسته بندی محصولات کشاورزی ـ واردات کلیه محصولات بازرگانی و ماشین آلات سبک وسنگین ـ قطعات صنعتی ـ اخذ تسهیلات از کلیه بانکها وموسسات ـ گشایش اعتبار ـ مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ـ شرکت درمزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید (ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد). ش 970810XXXX80514 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 17/09/1390 تحت شماره 3328 و شناسه ملی 101950XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/09/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: پیمانکاری نمای ساختمان شیشه میرال کرکره هوشمند سیستم های حفاظتی پنجره یوپی وی سی نمای کامپوزیت 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر شهریار روبروی شهرک اداری پ 1 ساختمان عدالت طبقه سوم واحد 5 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/180 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای علیرضا محمدپورصحرایی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای حسن محمدپور صحرایی به سمت عضو هییت مدیره 35 خانم سحر محمدپور صحرایی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای حسن محمدپورصحرایی به سمت مدیر عامل به مدت 5 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل سفته چک قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی