اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/12/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/12/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

نظر به ماده 8 آیین نامه ثبت موسسات غیرتجاری موسسه پیام رهایی نوراستان یزد که درتاریخ 24/12/87 تحت شماره 58 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 نام موسسه: پیام رهایی نور استان یزد. 2 موضوع موسسه: 1 ایجاد مرکزی امن برای نگهداری و سم زدایی معتادان. 2 آموزش های لازم برای برگرداندن معتادان به اجتماع و بازسازی یک زندگی سالم. 3 برگزاری همایش ها و گردهمایی ها برای آموزش خانواده ها در چگونگی برخورد و رفتار با معتاد در حال عذاب (بقیه به شرح در اساسنامه) 3 تابعیت: ایران 4 مرکز اصلی موسسه: تفت، روستای خشک آباد. 5 اسامی موسسین: 1 ابراهیم حنیف نژاد 2 محمد خالقی دهشیری 3 اکبر نیکخواه 4 مهدی فلاح تفتی 5 غلامرضا جعفری پور. 6 دارایی موسسه: مبلغ بیست میلیون ریال که تماماً پرداخت شده است و در اختیار موسسه میباشد. 7 تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 8 مدیر یا مدیران و اشخاصی که درموسسه حق امضا دارند: ابراهیم حنیف نژاد به سمت رییس هییت مدیره و اکبر نیکخواه به سمت نایب رییس هییت مدیره و ابوالفضل آزاد نیا به سمت مدیر عامل و محمد خالقی دهشیری به سمت قایم مقام مدیر عامل و مهدی فلاح تفتی به سمت منشی و غلامرضا جعفری پور به سمت خزانه دار و حسین قریشی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا طبق اساسنامه معتبر میباشد. 9 محمدصادق عسگری نیا به سمت بازرس اصلی و سید مهدی حسینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ثبت اسناد تفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی