اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10861757404

تاریخ ثبت: 1388/12/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/12/06

آدرس: رفسنجان بلوار طالقانی کوچه سازمانی پلاک 32

کد پستی: 7717744364

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/06:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت عمران فراز راهوران کوشش رفسنجان سهامی خاص ب شناسه ملی 108617XXXX4 که در تاریخ 19/10/88 تحت شماره 2477 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 23/10/1388 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه راه و ابنیه و ساختمان و کلیه کارهای خدماتی مربوط به آن و همچنین تجارت ادوات و وسایل مربوط به ساختمان و ساخت و سازهای خاص عمرانی و امور فنی مهندسی و تاسیساتی مربوط به آن پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: رفسنجان بلوار طالقانی کوچه سازمانی پلاک 32 کدپستی 771774XXXX ، تلفن 8226039 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی بانام که مبلغ 000/350 ریال آن طی گواهی شماره 2404459 مورخ 16/10/88 بانک رفاه شعبه شهدا رفسنجان پرداخت گردید. 5 ـ اولین مدیران شرکت: آقایان علی رضا ولی نژاد بسمت مدیرعامل، اکبر شریفی بسمت رییس هییت مدیره، مهدی قطب الدینی بسمت نایب رییس هییت مدیره بمدت 2 سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات باامضا مدیرعامل و دو نفر رییس یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم ها زهرا ادیبی بسمت بازرس اصلی و معصومه حدادی شهرآبادی بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک رفسنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی