اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1318

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/07/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/07/24

آدرس: سبزوار خیابان کاشفی پایین تراز میدان نجارآباد

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/01/16:

42,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/07/24:

42,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات هییت مدیره مورخ 16/1/85 و مجمع عمومی فوق العاده مورخه 20/1/85 و هییت مدیره مورخ 24/1/85 و مجمع عمومی عادی مورخ 1/2/85 و هییت مدیره مورخ 2/2/85 شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: 1 ـ کلیه سهامداران 65 % مبلغ اسمی سهام خود را که در تعهدشان بوده است پرداخت نموده اند. 2 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/42 ریال بمبلغ 000/000/63 ریال از محل نقدی و افزایش تعداد سهام از 100 سهم 150 سهم 000/420 ریالی افزایش یافته و در نتیجه ماده پنج اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردیده است. 3 ـ آقایان جواد حدادنیا بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و هادی صدوقی یزدی بسمت نایب رییس و رضا روشن فکر بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. 4 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و نامه های اداری باامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 5 ـ خانم مریم هاشمیان و آقای محسن سعادت منش بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیده اند. رییس ثبت اسناد و املاک سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 24/7/82 تحت شماره 1318 در این اداره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: طراحی و اجرای پروژه های الکترونیکی سخت افزاری و نرم افزاری، اتوماسیون ، سیستمهای صنعتی و اداری اطلاع رسانی و شبکه تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل سیستمهای صنعتی، مشاوره انواع پروژه های کنترل ورودی خروجی، انواع دستگاه امپلی فایر، تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط و سایر مواردیکه در ارتباط با موضوع شرکت باشد. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: سبزوار - خیابان کاشفی - پایین تراز میدان نجارآباد پلاک 46 . 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 42000000 ریال که تماما نقدی می باشد و یه یکصد سهم 42000 ریالی بانام تقسیم گردیده و مبلغ پانزده میلیون ریال آن نقدا بموجب گواهی شماره 1729/252 مورخ 23/7/82 بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی سبزوار به حساب جاری شماره 90/25076 شرکت واریز و مابقی در تعهد اعضا می باشد. 5 - مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقای جواد حدادنیا بسمت مدیرعامل و عضو یهیت مدیره و مجید بقایی نژاد بسمت رییس هییت مدیره و خانم مریم هاشمیان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و نامه های اداری فقط با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - حدود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 7 - بازرسان شرکت: آقای محسن سعادت منش و خانم میترا سعیدی نیا بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی