اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320757521

تاریخ ثبت: 1391/02/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1461934973

تاریخ تاسیس: 1391/02/04

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران بلوار اشرفی اصفهانی بعد از چهارراه باغ فیض کوچه شهید وحید درخشانی پ 26 واحد 2

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/02/04:

200,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/02/13:

شرکت فوق در تاریخ 4/2/1391 تحت شماره 422174 و شناسه ملی 103207XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/2/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه?های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیس ات مربوطه، ساخت راه?آهن، مترو، باند فرودگاه?ها، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه?برداری و تسطیح اراضی، گودبرداری، تزریق سیمان و شمع?کوبی و شمع?ریزی، سدهای خاکی و بتنی، بندهای آبی تاسیس ات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، سندبلاست و جوشکاری و ساخت انواع سازه?های فلزی، بازسازی ابنیه، تزیینات داخلی و خارجی ساختمانها تاسیس مرغ?داری و گاوداری و گلخانه و امور مربوط به آنها، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین?المللی. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران بلوار اشرفی اصفهانی بعد از چهارراه باغ فیض کوچه شهید وحید درخشانی پ 26 واحد 2 کدپستی 146193XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/200 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مهدی ظفرمندنفوتی به شماره ملی 266926XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای محمد اصغری به شماره ملی 267932XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای مهرداد اصغری به شماره ملی 008166XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای مسعود اصغری به شماره ملی 032187XXXX به سمت عضو هییت?مدیره. 5 آقای محمد ترابیان به شماره ملی 038580XXXX به سمت عضو هییت?مدیره. 65 آقای مهرداد اصغری به شماره ملی 008166XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک? سفته? بروات? قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل یا یکی از اعضا هییت?مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی