اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10980166199

تاریخ ثبت: 1390/01/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 5691758793

آدرس: پارس آباد خیابان امام پاساژ امیر طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1390/01/31

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/01/31:

شرکت فوق در تاریخ 31/1/90 تحت شماره 1405 و به شناسه ملی 109801XXXX9 در دفتر ثبت شرکت های این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/1/90 از لحاظ امضا ذیل ثبت دفتر تکمیل که خلاصه شرکتنامه و اساسنامه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مقاطعه کاری کلیه امور ابنیه و ساختمان راه باند فرودگاه سازه های آبی زه کشی و تاسیس ات شهری تاسیس ات مکانیکی و برقی نقشه برداری تهیه، تولید و فروش انواع مصالح ساختمانی و ایجاد هر نوع کارگاه یا کارخانه مصالح ساختمانی وارد کردن هر نوع ماشین آلات برای عملی ساختن موضوعات مذکور و صادرات و واردات اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی تامین نیروی انسانی خدماتی و انجام کلیه اموری که منشعب از موارد فوق می شود. 2 مرکز اصلی شرکت: پارس آباد خیابان امام پاساژ امیر طبقه اول کدپستی: 569175XXXX 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 سرمایه شرکت: به مبلغ یک میلیون ریال ندی می باشد. 5 مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقایان توحید عزیززاده به سمت رییس هییت مدیره و خانم گل نسا عزیززاده بیگدیلو به سمت نایب رییس هییت مدیره و قاسم جودی بیگدیلو به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکت های اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی