اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 440332

شناسه ملی: 14003532235

تاریخ ثبت: 1392/05/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1478865689

آدرس: تهران شهران بالاتر از میدان دوم روبروی نیروگاه برق مجتمع مسکونی شهران پزشکان بلوک 5 واحد 408

تاریخ تاسیس: 1392/05/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/01:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/09/1393 شرکت منحل گردید و حمیدرضا وزیری نیا به شماره ملی 006322XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. نشانی محل تصفیه به آدرس: تهران ـ شهران ـ بالاتر از میدان دوم ـ روبروی نیروگاه برق ـ مجتمع مسکونی شهران (پزشکان) ـ بلوک 5 ـ واحد 408 ـ کدپستی: 147886XXXX تعیین گردید. پ 931020XXXX74851 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان شهید مطهری(ره)، نرسیده به شریعتی پلاک 3 کدپستی 156761XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 1792863 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/06:

شرکت فوق در تاریخ 01/05/1392 تحت شماره 440332 و شناسه ملی 140035XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 01/05/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: 1 . تهیه, نصب, طراحی, ارتقا سیستم های کامپیوتری و سخت افزار و فروش و واردات و صادرات تجهیزات کامپیوتری و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی, اخذ وام از کلیه بانک های دولتی و خصوصی, شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و بین الملل, طراحی مهندسی و نقشه کشی صنعتی, انجام طراحی, محاسبه, نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی, ابنیه سبک و سنگین, ساخت راه و باند و طراحی و ساخت و نصب کلیه سیستم های تاسیسات ساختمان اعم از برودتی و حرارتی, طراحی و اجرای لوله کشی گاز داخل منازل و اماکن و برگزاری نمایشگاههای تخصصی داخلی و بین المللی, برپایی همایشها, کنفرانسها و سمینارها و کلیه خدمات نمایشگاهی, طراحی, محاسبه, نظارت مشاوره و طراحی و اجرای کلیه پروژه های الکتریکی و نیروگاهی اعم از تولید, انتقال نیرو و توزیع, تاسیس تجهیزات و قطعات, ارایه خدمات فنی و پشتیبانی فنی و مشاوره و طراحی و نگهداری فنی و نظارت فنی در امر پروژه های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و اتوماسیون در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: تهران میدان نامجو خیابان شهید پازوکی کوچه حزب اله پلاک 1 واحد 14 کدپستی 163883XXXX شعبه ندارد 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/500 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 علیرضا وزیری نیا فرزند بدیع اله متولد 18/08/1354 به شماره شناسنامه 1334 صادره از شمیرانات به شماره ملی 045289XXXX عضو اصلی به سمت رییس هییت مدیره 25 حمیدرضا وزیری نیا فرزند بدیع اله متولد 14/11/1361 به شماره شناسنامه 13081 صادره از تهران به شماره ملی 006322XXXX عضو اصلی به سمت عضو هییت مدیره 35 حمیدرضا وزیری نیا فرزند بدیع اله متولد 14/11/1361 به شماره شناسنامه 13081 صادره از تهران به شماره ملی 006322XXXX عضو اصلی به سمت مدیر عامل به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ 1678735 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی