اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 21677

شناسه ملی: 14008246970

تاریخ ثبت: 1398/01/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 4155634187

آدرس: جدید استان گیلان ، شهرستان رشت ، بخش مرکزی ، شهر رشت ، علی آباد ، خیابان داور ، خیابان شهید کیومرث اعلایی ، پلاک 0 ، ساختمان تکتم ، طبقه سوم ، واحد 6

تاریخ تاسیس: 1398/01/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/01/17:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی رشت به آدرس جدید: استان گیلان ، شهرستان رشت ، بخش مرکزی ، شهر رشت، علی آباد ، خیابان داور ، خیابان شهید کیومرث اعلایی ، پلاک 0 ، ساختمان تکتم ، طبقه سوم ، واحد 6 کدپستی 415563XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید ش 980307XXXX84713 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/17:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود همیار نیروی کاسپین در تاریخ 17/01/1398 به شماره ثبت 21677 به شناسه ملی 140082XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه کارهای نظافتی و خدماتی منازل، آپارتمان ها، مجتمع ها، شرکت ها و ادارات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گیلان، شهرستان رشت، بخش مرکزی، شهر رشت، کوی فلاحتی، کوچه بیست ونهم، کوچه بیست و هفتم، پلاک 5 ، طبقه همکف کدپستی 415376XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سیدمحمد جواد فاضلی رودپیشی به شماره ملی 259598XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم فریده غلامعلی زاده پسیخانی به شماره ملی 259619XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای سیدمحمد جواد فاضلی رودپیشی به شماره ملی 259598XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود خانم فریده غلامعلی زاده پسیخانی به شماره ملی 259619XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا سیدمحمد جواد فاضلی رودپیشی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980117XXXX68668 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی