اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 14874

شناسه ملی: 10720268305

تاریخ ثبت: 1388/07/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/07/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/27:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 27/7/1388 تحت شماره 14874 و شناسه ملی 107202XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 27/7/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه خدمات کامپیوتری اعم از تکثیر اوراق سرنسخه و سربرگ فاکتور فروش کارت ویزیت فتوکپی و پرینت پوستر تقویم و سررسید و هدایای تبلیغاتی با اخذ مجوز از مراجغ ذیصلاح. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان گیلان ـ شهر رشت چهارراه میکاییل خیابان چهار برادران بعد از بانک مسکن ساختمان پگاه فیلم طبقه اول 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حسن اصغر نیای گوراب جیری به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم زهرا اصغر نیای گوراب جیری به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای حسن اصغر نیای گوراب جیری به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رشت واحد ثبتی رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی