اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/04/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/04/05

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران اسلامشهر خ آیت اله کاشانی روبروی شایان 6

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/04/05:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/04/05:

شرکت فوق در تاریخ 05/04/1387 تحت شماره 323937 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 05/04/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی دولتی و خصوصی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران اسلامشهر خ آیت اله کاشانی روبروی شایان 6 پ 91 ط 2 واحد 2/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای هادی محمدزاده به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای مسعود خویینی به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای مسعود خویینی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی