اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 59711

شناسه ملی: 14006262751

تاریخ ثبت: 1395/08/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 9184983433

تاریخ تاسیس: 1395/08/02

آدرس: مشهد کلاهدوز 48 پلاک 22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/02:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/02:

تاسیس شرکت سهامی خاص تیسان اکسیر سورنا در تاریخ 02/08/1395 به شماره ثبت 59711 به شناسه ملی 140062XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، دریافت تسهیلات از موسسات مالی و اعتباری جهت شرکت، تهیه، تولید، بسته بندی و فرآوری، صادرات و واردات محصولات کشاورزی، باغی، دامی، پتروشیمی، نفتی، معدنی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و فرش ماشینی پس از اخذ مجوز های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ کلاهدوز 48 ـ پلاک 22 کدپستی 918498XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 100000000 ریال منقسم به 10000 سهم 10000 ریالی که تعداد 10000 سهم بانام می باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 120/1900/95 مورخ 25/05/95 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آرزو دوستی به سمت نایب رییس هییت مدیره 065316XXXX 2 . احمد رضا صفار طبسی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره (عضو اصلی) 070034XXXX3 3 . عاطفه عظیم زاده تبریزی به سمت عضو هییت مدیره (عضو اصلی) 094131XXXX 4 . مژگان نوعی خبازان به سمت عضو هییت مدیره (عضو اصلی) 094715XXXX5 5 . احسان جواهری به سمت رییس هییت مدیره 091935XXXX به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای احسان جواهری به سمت رییس هییت مدیره و احمد رضا صفار طبسی به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید خوش آهنگ به شماره ملی 093448XXXX به عنوان بازرس اصلی. آقای امیر مرصعی به شماره ملی 006269XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه خراسان جهت آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950802XXXX40861 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی