اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 853

شناسه ملی: 10860396833

تاریخ ثبت: 1386/02/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: نشانی گناوه خیابان طالقانی چهارراه طالقانی مجتمع میلاد

تاریخ تاسیس: 1386/02/15

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه های مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 28/12/90 تصمیمات ذیل در شرکت فوق الذکر اتخاذ گردید: 1 ـ حسین حیات آبادی ـ عباس حیات آبادی ـ روح اله حیات آبادی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 ـ عبدالرضا خادمی به سمت بازرس اصلی و خسرو عیدی زاده به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ آدرس مرکز اصلی شرکت از نشانی گناوه ـ خیابان طالقانی چهارراه طالقانی مجتمع میلاد پلاک 10 به آدرس جدید شهرستان گناوه بلوار جمهوری اسلامی روبروی درب استادیوم ورزشی شهید سراجی جنب بانک صادرات ـ کدپستی 63445 ـ 75317 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح فوق تغییر کرد. 4 ـ عباس حیات آبادی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ حسین حیات آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و روح اله حیات آبادی به سمت عضو هییت مدیره شرکت انتخاب شدند. 5 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات و سایر نامه های عادی و اداری با امضای عباس حیات آبادی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گناوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 12/2/88 تغییرات ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد. 1 ـ آقای ابراهیم احمدی و خانم ها سکینه دهقان آزاد و لیلا احمدی چاروسی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره شرکت مجدداً انتخاب شدند. 2 ـ آقای حسین شه مرادی به سمت بازرس اصلی و آقای حسن حیاتداودی چهارمحال به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ آقای ابراهیم احمدی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم سکینه دهقان آزاد بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم لیلا احمدی چاروسی به عنوان عضو هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 4 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهدبود. اداره ثبت اسناد و املاک گناوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت آسیا آرمه لیان (سهامی خاص) تحت شماره 1199 مورخ 15/2/86 در این اداره به ثبت رسید و در تاریخ 17/2/86 تکمیل امضا گردید و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن بشرح زیر در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: راه سازی، نصب و خدمات ساخت قطعات فلزی، ابنیه، تاسیسات برق، آب، فاضلاب، مخابرات، زهکشی، پل سازی، کانال کشی و کابل کشی. امور زیربنایی ـ مطالعات ژیوتکنیک، محوطه سازی، خاکریزی، خاکبرداری، نقشه برداری، تسطیح اراضی، باند فرودگاه، بندر، راه آهن، اسکله، آسفالت، اجرای خطوط انتقال آب، لایه روبی، نقشه کشی ساختمان، انجام امور پشتیبانی، خدماتی، تعمیرات و نگهداری، تنظیفات فضای سبز، تامین نیروی متخصص و غیر متخصص ـ انجام خدمات رفاهی، آشپزخانه و انجام سایر فعالیتهای مجاز و مرتبط با اساسنامه. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: برازجان ـ خیابان شهید چمران ـ ساختمان حافظ ـ طبقه فوقانی 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که سی وپنج درصد سرمایه شرکت طی گواهی شماره 86 مورخ 3/2/86 بانک مسکن شعبه الفتح برازجان واریز و مابقی در تعهد شرکا می باشد. 4 ـ مبدا شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 ـ مدیران شرکت: آقای ابراهیم احمدی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل خانم سکینه دهقان آزاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم لیلا احمدی چاروسی عضو هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ اختیارات و اشخاصیکه در شرکت حق امضا دارند: کلیه اوراق مالی و تعهدآور اوراق عادی شرکت با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ است. 7 ـ بازرسان شرکت: خانم طیبه محمدی و آقای سیدمحمدجواد محمدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. سرپرست اداره ثبت اسناد دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی