اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 18587

شناسه ملی: 10200241752

تاریخ ثبت: 1384/09/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/09/03

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 28/9/91 که در تاریخ 17/10/91 به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام آقای غلامرضا خباز کد ملی 169959XXXX کدپستی 517385XXXX آقای سیروس رمضانی کد ملی 259555XXXX کدپستی 518384XXXX آقای پرویز امانیان حاجی آقا کد ملی 137644XXXX کدپستی 518393XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای صادق مهدیلویی ترکمانی کد ملی 545491XXXX آقای اصغر اسکندری ترکمانی کد ملی 545891XXXX کدپستی 518493XXXX بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 91 انتخاب شدند و روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید سپس آقای غلامرضا خباز بسمت مدیرعامل و آقای سیروس رمضانی بسمت رییس هییت مدیره و آقای پرویز امانیان حاجی آقا بسمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و امضا کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ـ سفته برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/09/14:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پردیس تجارت نام آوران ( سهامی خاص) که در تاریخ 3/9/84 تحت شماره 18587 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/9/84 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش کلیه اقلام مجاز داخلی و خارجی و تهیه و توزیع و پخش کالاهای تجارتی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در کلیه شهرستانها و خارج از کشور و ترخیص کالاهای وارداتی مربوط به شرکت- بقیه طبق اساسنامه. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - سرمایه شرکت: مبلغ بیست میلیون ریال منقسم به یکصد سهم دویست هزار ریالی که 35 % آن به صورت نقدی و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. 4 - مرکز اصلی شرکت: تبریز- چهار راه شریعتی- روبروی سینما فرهنگیان- جنب صوتی و تصویری رمضانی. 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان سرویس رمضانی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهرداد رمضانی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و حق امضا در کلیه موارد با مدیر عامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه. 7 - بازرس اصلی و علی البدل: رضا همتی و اصغر اسکندری. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی