اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 10046

شناسه ملی: 10700188244

تاریخ ثبت: 1391/11/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/11/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/11/12:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ـ آقای مهدیقلی رضا قلی نژاد به شماره ملی 212268XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ خانم محبوبه احمدی به شماره ملی 212275XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای حسینعلی رضایی پیته نویی به شماره ملی 212275XXXX به سمت عضو هییت مدیره – اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ** کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضا منفرد آقای مهدیقلی رضا قلی نژاد(رییس هییت مدیره و مدیرعامل)همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 940807XXXX87658 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:*آدرس شرکت:به آدرس استان گلستان، گرگان، خیابان طهماسبی، کوچه 11 ،درب سوم، سمت چپ کدپستی 491964XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 940807XXXX43706 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:* اعضای هییت مدیره عبارتند از:ـ آقای مهدیقلی رضا قلی نژاد به شماره ملی 212268XXXX ـ خانم محبوبه احمدی به شماره ملی 212275XXXX ـ آقای حسینعلی رضایی پیته نویی به شماره ملی 212275XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. * با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای محسن محمدی به شماره ملی 212269XXXX به سمت بازرس اصلی خانم و آقای مهدی عرب احمدی به شماره ملی 212177XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. *ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1391 مورد تصویب قرارگرفت. ش 940807XXXX31218 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/12:

شرکت فوق در تاریخ 12/11/1391 تحت شماره 10046 و شناسه ملی 107001XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/11/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: اجرای کلیه عملیات عمرانی و نقشه برداری راه سازی راه آهن پل سازی تونل سازی خاکبرداری اصلاح اراضی آماده سازی زمین مترو فرودگاه دیوارهای حایل خاکبرداری و خاکریزی شبکه های آبرسانی و فاضلاب سدسازی پیمانکاری تاسیسات آب و فاضلاب برق و گاز مخابرات پیمانکاری تاسیسات زیرزمینی و روزمینی شهرسازی و زیباسازی پارک فضای سبز و محوطه سازی ساخت بناهای مجتمع های مسکونی اداری فرهنگی ورزشی تفریحی تجاری صنعتی سیاحتی زیارتی بهداشتی و درمانی اجرای سازه های خاص سازه های مخابراتی مخازن زیرزمینی و روزمینی و سیلوها اجرای طرح های مقاوم سازی و بهسازی سازه ها و ابنیه فنی و تاسیسات در مقابل سوانح طبیعی و مصنوعی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ نمایندگی های مربوط از شرکتهای داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کالاها تجهیزات و ماشین آلات تجاری در رابطه با موضوع شرکت انجام متره برآورد هزینه ساخت و نصب سوله های ورزشی و صنعتی اجرای دکوراسیون داخلی و معماری مرمت. در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان گلستان شهر گرگان جانباز 14 امینی دوم ساختمان دوم سمت چپ. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 11 مورخ 11/10/1391 نزد بانک ملت شعبه مدرس گرگان پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای حمید مسلمی پور به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای سید نجاتعلی حسینی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 خانم فایزه مرتضوی به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای حمید مسلمی پور به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد مدیر عامل به اتفاق رییس هییت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی وعلی البدل: 11 آقای علیرضا فخرالدین بالاجاده به عنوان بازرس اصلی 22 آقای مهدی عرب احمدی به عنوان بازرس علی البدل ش 1620326 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی