اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 320471

شناسه ملی: 10103597550

تاریخ ثبت: 1387/02/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1435845713

آدرس: تصفیه تهران ملاصدرا خ شیراز جنوبی خ سامان پ 22

تاریخ تاسیس: 1387/02/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/02/02:

6,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 17/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و امیرحسین عبادی کلهری به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران ملاصدرا خ شیراز جنوبی خ سامان پ 22 کدپستی 143584XXXX میباشد. درتاریخ 7/3/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1653530 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 02/02/1387 تحت شماره 320471 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 02/02/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بالاخص انواع مصالح ساختمانی از قبیل سرامیک و کاشی انعقاد قرارداد با شرکتها ارگانها و نهادها و اشخاص حقیقی در رابطه با موضوعات فوق الذکر شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای عمومی و تخصصی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و بطور کلی هرگونه فعالیتی که به نحوی با موضوعات فوق مرتبط باشد یا اموری که جهت رسیدن به هدفهای فوق الذکر لازم و ضروری باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران ملاصدرا خ شیراز جنوبی خ سامان پ 23/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/6 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای عین اله عبادی کلهری به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای امیرحسین عبادی کلهری به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای مصطفی عبادی کلهری به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای امیرحسین عبادی کلهری به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی