اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 199029

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/6/84 شرکت مذکور منحل اعلام و آقای اصغر ذکایی بسمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ وزرا بالاتر از خ 37 پ 171 طبقه 4 می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی