اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 22207

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/02/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/02/08

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکت نامه و تقاضا نامه و اساسنامه شرکت خدمات مخابراتی دنیا ارتباط اسپادانا با مسیولیت محدود که در تاریخ 8/2/83 تحت شماره ( 22207 ) در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور یکی از جراید انتشار محلی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت : خدمات امور اداری و دبیر خانه و امور مشترکین مخابرات تایب پانچ کردن اطلاعات در رایانه مشارکت در ادارات و مو سسات دولتی و غیر دولتی و شرکتها و ارگانها انعقاد هر گونه قرارداد شرکت در مناقصات و مزایدات و بطور کلی هرگونه عمل و اقدامی که با موضوع شرکت مرتبط باشد و تامین نیروی انسانی موقت. 2 ـ مرکز اصلی شرکت : اصفهان اتوبان ذوب آهن بلوارشفق بلوک پنج مجتمع مسکونی کوه نور واحد شماره 14 . 3 ـ سرمایه شرکت : یک میلیون ریال نقدی که تماما" پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفته است. 4 ـ مدت شرکت از تاریخ 1/2/83 به مدت نامحدود. 5 ـ مدیران وصاحبان امضا : خانم عفت ظهرانی رنانی به سمت رییس هییت مدیره و خانم الهه کریمی ارزنانی به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم لیلا کریمی ارزنانی به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و واسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی