اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 52261

شناسه ملی: 14009013369

تاریخ ثبت: 1398/12/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهر شیراز محله فرهنگ شهر خیابان شهیدان گرامی کوچه 13 شهیدان گرامی پلاک 69 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1398/12/05

کد پستی: 7187666598

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/12/05:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/05:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود پارس تجارت بسپار راد درتاریخ 05/12/1398 به شماره ثبت 52261 به شناسه ملی 140090XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز, ترخیص کالا از گمرکات کشور, صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، اخذ واعطا نمایندگی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع شرکت ،شرکت در نمایشگاه های داخلی وخارجی مرتبط با موضوع شرکت ، برگزاری همایش هاونمایشگاه ها دررابطه با موضوع شرکت، بازاریابی ،بازارسنجی و بازار مداری(به استثنای بازاریابی های شبکه ای و هرمی و اینترنتی) کلیه کالاهای مجاز ؛ تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت , شرکت در مناقصه ها و مزایده ها با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر شیراز، محله فرهنگ شهر ، خیابان شهیدان گرامی ، کوچه 13 شهیدان گرامی ، پلاک 69 ، طبقه همکف کدپستی 718766XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای هامو داودی به شماره ملی 003916XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای سیدمحمدعلی موسوی به شماره ملی 228061XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای هامو داودی به شماره ملی 003916XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای سیدمحمدعلی موسوی به شماره ملی 228061XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا هریک از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار تماشا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 981205XXXX37998 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی