اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 529219

شناسه ملی: 14007741841

تاریخ ثبت: 1397/05/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 3388179656

آدرس: ، خیابان حسین آباد ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/05/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/05/03:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد که ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. آدرس شرکت به نشانی: استان تهران ، شهرستان ورامین ، بخش جوادآباد ، دهستان بهنام عرب جنوبی ، روستا حسین آبادقشقایی، محله حسین آبادقشقایی ، خیابان اصلی ، خیابان حسین آباد ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی: 338817XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 971219XXXX70592 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/03:

تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت تولیدی زرین گستر بهینه ساز درتاریخ 03/05/1397 به شماره ثبت 529219 به شناسه ملی 140077XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تولید محصولات کشاورزی، باغی، زراعی، دامی، طیور، شیلات، جنگل و مرتع بسته بندی صنایع غذایی و محصولات کشاورزی و خشکبار، تولیدنهال و بذور، ساخت و طراحی گلخانه های فلزی، صادرات و واردات، توزیع کود و سم، توزیع ماشین آلات کشاورزی، توزیع نهادی های کشاورزی، قرار داد با ارگانهای دولتی و خصوصی، اخذ وام از منابع ذیصلاح کشور، خط انتقال آب و احداث و نگهداری تاسیسات آبیاری قطره ای و بارانی، مطالعات و مشاوره طرح های کشاورزی و منابع طبیعی، حمل و نقل محصولات کشاورزی، اخذ وام قرض الحسنه و سایر تهسیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت، اشخاص و یا حقوقی، امور بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله شهرک قدس ـ بلوار شهید پاک نژاد ـ بلوار شهید دکتر رحمان دادمان ـ پلاک 0 ـ مجتمع طوبی 1 ـ طبقه هفتم ـ واحد 72 کدپستی 146679XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 457/4087/72 مورخ 06/04/1397 نزد بانک کشاورزی شعبه بندرعباس با کد 4087 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای مهدی میرزایی به شماره ملی 431120XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای فریدون میرزایی به شماره ملی 432205XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی نظری به شماره ملی 499986XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای عباسعلی میرزانایینی به شماره ملی 003496XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی نصیری به شماره ملی 428096XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 970503XXXX48427 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی