اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 206891

شناسه ملی: 1010248522

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 1988615483

آدرس: استناد نامه وارده شماره 10646 مورخ 3/3/91 عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده عبارت محل شرکت به تهران خیابان ولیعصر پلاک 2944 طبقه 6 واحد 12

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/8/91 موضوع شرکت تولید انواع قطعات آسانسور پله برقی و قطعات صنعتی و مشاور فروش و نصب انواع آسانسور و پله برقی مشارکت در پروژه های عمرانی انجام امور تاسیسات برق و مکانیک تاسیس و بهره برداری از معادن و کارخانه ها و خرید و فروش صادرات واردات کلیه کالاهای مجاز اضافه شد و ماده 2 اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 2587 ت 32 مورخ 1/2/91 به استناد نامه وارده شماره 10646 مورخ 3/3/91 عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده عبارت محل شرکت به تهران خیابان ولیعصر پلاک 2944 طبقه 6 واحد 12 کدپستی 198861XXXX منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد از قلم افتاده که بدین وسیله تصحیح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی