اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 14003503781

تاریخ ثبت: 1392/05/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/05/03

آدرس: نایین خیابان جانبازان کوچه 4

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/15:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فنی مهندسی ارتباط پرداز نایین سهامی خاص شناسه ملی 140035XXXX1 که در تاریخ 17/4/92 تحت شماره 771 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/4/91 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار نسل فردا آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: 1 مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه ای و تجهیزات ابزار دقیق رایانه ای 2 انجام خدمات اجرایی و عملیاتی و عمرانی و تاسیساتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت 3 تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت 4 شرکت در مناقصات و مزایدات مراکز خصوصی و دولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت 5 شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت 6 اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 7 خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی و فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک 8 انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکان پذیر می باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: نایین خیابان جانبازان کوچه 4 پلاک 11 کدپستی 13879 83918 4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقد منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام عادی که تماما به موجب فیش شماره 627869 30/3/92 به حسا به شماره 010932XXXX007 واریز گردیده و شرکت سهام ممتاز و بی نام و سرمایه غیر نقدی و تعهدی ندارد. 5 اولین مدیران شرکت: آقایان وحید یوسفی زاده نایینی و مهدی صادق نژاد نایینی و خانم سمانه ابوطالبی نایینی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند که آقای وحید یوسفی زاده نایینی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای مهدی صادق نژادنایینی به عنوان رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. 6 دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته و بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های اداری و عادی با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : آقای وحید یوسفی زاده نایینی مدیر عامل شرکت و نامبرده طبق اساسنامه مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 بازرس اصلی و علل البدل: آقای مجید رزاقی فرزند ابوالفضل به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 9 محل شعبه: فعلا ندارد 10 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 1672499 ثبت نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی