اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 256895

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/08/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: تهران خ پیروزی سه راه سلیمانیه روبروی سفره خانه پدرسالار

تاریخ تاسیس: 1384/08/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/08/20:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ 20/8/84 تحت شماره 256895 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/7/84 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی میشود. 1 ـ موضوع شرکت: واردات کلیه لوازم صنعتی آشپزخانه و لوازم خانگی و دستگاههای توزین و اندازه گیری مکانیکی و الکترونیکی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری و دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خ پیروزی سه راه سلیمانیه روبروی سفره خانه پدرسالار پ 441 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 1000 سهم 000/100 ریالی با نام که مبلغ 000/000/35 ریال آن طی گواهی شماره 937/68437 مورخه 17/7/84 بانک ملت شعبه پیروزی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: آقای امین حسینی نسب چترودی بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل وآقای ابراهیم آمای بسمت رییس هییت مدیره و آقای رضا قلعه نویی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدعلی آمای و خانم ها ساناز محمدی ـ مونا حسینی نسب چترودی و مرجان آمای بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و سایر نامه ها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و سایر نامه ها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل:آقای محمد امرالهی به سمت بازرس اصلی و آقای عبداله فریدار بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی