اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 519252

شناسه ملی: 14007235547

تاریخ ثبت: 1396/09/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تصفیه تهران خیابان استاد نجات الهی نبش کوچه جرج جرداق پلاک 269 واحد 502

کد پستی: 1598843388

تاریخ تاسیس: 1396/09/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/09/07:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/07/1398 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و جواد حاجی محمد جواد خباز به شماره ملی 032389XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران، خیابان استاد نجات الهی، نبش کوچه جرج جرداق، پلاک 269 ، واحد 502 ، کد پستی 159884XXXX می باشد. پ 981030XXXX05344 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/26:

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ایرسا تجارت آریا اندیش سهامی خاص به شماره ثبت 519252 و شناسه ملی 140072XXXX7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس : شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، میدان ولی عصر ، خیابان شهید مهندس کلانتری خیابان شهید استاد نجات الهی ، پلاک 269 ، طبقه همکف ، واحد 0 کد پستی 159884XXXX تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/26:

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ایرسا تجارت آریا اندیش سهامی خاص به شماره ثبت 519252 و شناسه ملی 140072XXXX7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس : شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، میدان ولی عصر ، خیابان شهید مهندس کلانتری خیابان شهید استاد نجات الهی ، پلاک 269 ، طبقه همکف ، واحد 0 کد پستی 159884XXXX تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/07:

تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی ایرسا تجارت آریا اندیش در تاریخ 07/9/1396 به شماره ثبت 519252 به شناسه ملی 140072XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید.فروش. خدمات. واردات و صادرات و ترخیص هرگونه کالا و اموال و مصالح ساختمانی منقول. مواداولیه. تجهیزات و تاسیسات و ماشین آلات به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و یا در قالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور و همچنین اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی درحوزه فعالیت شرکت و یا اعطای نمایندگی و عقدتفاهم نامه و قرارداد همکاری باسایر اشخاص حقیقی وحقوقی وهمچنین دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در بانکها وکلیه موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارج از کشور و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ویلا ـ خیابان شهید مهندس کلانتری ـ خیابان شهید استاد نجات الهی ـ پلاک 269 ـ طبقه اول ـ واحد 102 ـ کدپستی 159884XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 100000000 ریال منقسم به 1000 سهم 100000 ریالی می باشد تعداد 1000 سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 563 مورخه 30/08/96 بانک سپه شعبه میرزا کوجک خان تهران پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای صابر مولا نایی به شماره ملی 006986XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای همایون عصاری به شماره ملی 008200XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای جواد حاجی محمدجوادخباز به شماره ملی 032389XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی وسایر نامه های عادی و اداری با امضای دونفرازاعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مصطفی قلی زاده ملکو به شماره ملی 032266XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای عباس پازکی به شماره ملی 175380XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960907XXXX82699 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی