اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10220174514

تاریخ ثبت: 1389/12/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/12/07

آدرس: 31 استان آذربایجان غربی شهر ارومیه خ ولی عصر خ ابوذر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/12/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 07/12/1389 تحت شماره 12381 و شناسه ملی 102201XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 16/12/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی و انجام هرگونه فعالیت مجاز در این زمینه. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 31 استان آذربایجان غربی شهر ارومیه خ ولی عصر خ ابوذر پ 59 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 51 خانم آسیه مجلسی توپراق قلعه به سمت رییس هییت مدیره. 52 خانم لیلا باقری به سمت عضو هییت مدیره. 53 خانم سمیه باقری به سمت عضو هییت مدیره. 54 خانم آسیه مجلسی توپراق قلعه به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای خانم آسیه مجلسی توپراق قلعه به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی