اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 15263

شناسه ملی: 14004756110

تاریخ ثبت: 1393/12/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 5716883394

آدرس: تصفیه به نشانی ارومیه ، بلوار استاد شهریار ، خیابان شکارچی ، کوی 7 ، پلاک 131 به

تاریخ تاسیس: 1393/12/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/12/05:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ انحلال شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ آقای بهمن زاهدی به کد ملی 275441XXXX بسمت مدیر تصفیه شرکت بمدت دو سال تعیین شد. 3 ـ آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه به نشانی ارومیه، بلوار استاد شهریار، خیابان شکارچی، کوی 7 ، پلاک 131 به کدپستی: 571688XXXX تعیین گردید. ش 941205XXXX04145 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/05:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود آسان بار امین ارومیه درتاریخ 05/12/1393 به شماره ثبت 15263 به شناسه ملی 140047XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امورات ترابری و حمل و نقل کالاهای داخل شهری و پخش و توزیع مواد غذایی و قطعات فنی و مکانیکی و ماشین الات و اثاثه و اوازم منزل و اداری و نهاده های دامی و غلات و تره بار و میوه جات و خشکبار و سایر محموله های باری داخل شهری ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ارومیه بلوار استاد شهریار خیابان شکارچی کوی 7 پ 131 کدپستی: 571688XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000 , 000 , 100 ریال نقدی می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: آقای بهمن زاهدی دارنده 34000000 ریال سهم الشرکه، آقای اسکندر مقصودی دارنده 33000000 ریال سهم الشرکه، آقای میثم قاسمی دارنده 33000000 ریال سهم الشرکه میباشند. اولین مدیران شرکت: آقای اسکندر مقصودی بشماره ملی 285074XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره، آقای میثم قاسمی بشماره ملی 274061XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای بهمن زاهدی بشماره ملی 275441XXXX بسمت مدیرعامل همگی ساکن ارومیه بلوار استاد شهریار خیابان شکارچی کوی 7 پ 131 بمدت نامحدود انتخاب شدند.. 6 ـ دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور و مدارک شرکت و چکها با امضا مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهدآور و مدارک شرکت و چکها و بروات شرکت با امضای مدیر عامل آقای بهمن زاهدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ش 931205XXXX86682 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی