اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3134

شناسه ملی: 10195001831

تاریخ ثبت: 1390/03/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/03/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/08:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 8/3/1390 تحت شماره 3134 و شناسه ملی 101950XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 8/3/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تهیه و توزیع درب و پنجره دو جداره پی وی سی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبار از بانک ها وفق مقررات مربوطه. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر شهریار چهارراه مخابرات بطرف میدان معلم مجتمع پارس طبقه 5 واحد 42 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای شاه علی طومارخانی سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم معصومه بیات به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای شاه علی طومارخانی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته چک قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی