اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 569

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/06/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/06/12

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 12/6/85 تحت شماره 569 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر باطلاع عموم آگهی میشود 1 ـ موضوع شرکت خدمات کامپیوتری آموزشی اینترنت ISP فروش سیستم و شرکت در مناقصات داخلی و خارجی و مزایدات داخلی و خارجی 2 ـ مرکز اصلی شرکت تسوج خیابان امام فلکه شهرداری روبروی بانک ملی 3 ـ سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون ریال تماما به صورت نقدی میباشد 4 ـ مدیران شرکت آقای احد کاظمی نژاد ایرانی تسوج به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل خانم زینب انتظاری به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند 5 ـ دارندگان حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار بانکی از جمله چک و سفته با امضا منفرد آقای احد کاظمی نژاد ایرانی تسوج همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد رییس اداره ثبت اسناد واملاک شبستر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی