اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/24:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 14/6/91 موسسه خیریه و فرهنگی بیت الزهرا (س) تصمیمات زیر در موسسه ذکور اتخاذ گردید. 1 آقایان عبدالکریم ترابی و قدرت الله حبیبی و جواد رحیمی و حسین طاهرخانی و محمدعلی کولیوند و پروین روستایی و رضا شیخ محمد می آبادی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و قدسیه ترابی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. 2 آقای نعمت الله چهاردولی به عنوان بازرس اصلی و سعید محمدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. 3 مدیران و دارندگان حق امضا عبدالکریم ترابی به سمت رییس هییت مدیره و قدرت الله حبیبی به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالکریم ترابی به سمت مدیر عامل و جواد رحیمی به سمت خزانه دار برای مدت 2 سال تعیین و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر موسسه معتبر میباشد. 4 مدت موسسه از تاریخ 20/6/91 الی 20/6/93 معتبر است. ش 1633214 اداره ثبت اسناد و املاک ملایر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی