اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب نامه شماره 439/1112/2-5/6/84 اداره تعاون بیجار و صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه 13/5/84 تغییراتی به شرح ذیل درشرکت مذکور حاصل گردیده است : 1-خانم ها سوسن مولایاری و زهرا بیگ محمد پور و آقای علیمولایاری به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای باقر مولایاری به سمت عضو علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند . 2- آقایفیضاللهکریمی به سمت بازرس اصلیوخانم شهربانوخاتمی به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3-خانم زهرا بیگ محمد پور رئیس هیئت مدیره و آقای علیمولایاری (مدیر عامل ) به عنوان صاحبان امضاء مجاز شرکت تعیین و معرفی گردیدند . 4-آقای علی مولایاری به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . رئیس ثبت اسناد و املاک بیجار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی