اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1115

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مورخ 1 و 2/4/82 مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره 1 - آقایان علیرضا یزدانی و ابوالفضل تقی زاده طحان فینی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 - روزنامه رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید 3 - آقایان حاج سید محمود واجدی عضو و رییس و مدیرعامل و خانم طاهره عابد عضو و نایب رییس هییت مدیره و سیدجلال الدین واجدی عضو و منشی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا دو نفر از سه نفر هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی