اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 644

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/11/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/11/28

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/04/19:

بموجب صورتجلسه هییت مدیره شرکت تولیدی رنگین تک پاش نسیم سهامی خاص به شماره ثبت 644 که در مورخه 14/4/87 با حضور کلیه صاحبان سهام در محل شرکت تشکیل و در خصوص انتقال سهام بحث و بررسی و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: 1 آقای احمد ورشوجی فرد با واگذاری 50 سهم یکصد هزار ریالی بانام خود به آقای حبیب گوگانی فرزند حسین از شرکت خارج گردید. 2 برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مزبور به تاریخ فوق پس از اجرای ماده 101 قانون تجارت بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. الف: آقایان رضا یثربی و حبیب گوگانی و صالح نامور به سمت اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب گردیدند. ب: آقای بابک عظیم زاده و بهرام شکویی بناب به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 و برابر صورتجلسه هییت مدیره شرکت بتاریخ فوق: آقای رضا یثربی به سمت رییس هییت مدیره و آقای صالح نامور به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حبیب گوگانی به سمت مدیر عامل شرکت بمدت دو سال انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و همراه مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تولیدی رنگین تک پاش نسیم ـ سهامی خاص 16/5/86 تحت شماره (644) در اداره ثبت اسناد و املاک آذر شهر به ثبت رسیده و خلاصه اظهارنامه شرکت بشرح ذیل برای اطلاع عموم آگهی میگردد. 1ـ نام شرکت: شرکت تولیدی رنگین تک پاش نسیم ـ سهامی خاص 2ـ موضوع شرکت: تولید اسپری های خوشبو کننده و پاک کننده و اسپری های حشره کش و رنگ و گاز فندک و شیشه پاک کن و تزریق قطعات پلاستیکی و قوطی اسپری سه تکه و یک تکه و واردات کلیه ملزومات و مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم یدکی و تجهیزات و قالبهای پلاستیکی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صادرات تولیدات شرکت و ماشین آلات مرتبط با موضوع تولید وترخیص کالاهای وارداتی و اخذ نمایندگی از و تحت لیسانس از اشخاص حقوقی داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از موسسات مالی وبانکها و اخذ کارت بازرگانی و اقدام به هر کاری که در رابطه با موضوع شرکت مفید باشد. 3ـ مرکز اصلی موسسه: 35 کیلومتری جاده تبریز ـ آذر شهر ـ شهرک صنعتی شهید سلیمی فاز شیمیائی قطعه 42 4ـ سرمایه شرکت: سرمایه اولیه شرکت مبلغ بیست میلیون ریال بوده که 35% آن نقدی و 65% آن تعهدی میباشد. 5ـ اولین مدیران و اشخاصی که حق امضاء دارند: 1ـ آقای رضا یثربی به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره 2ـ آقای احمد ورشوچی فرد به سمت عضو ونائب رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای صالح نامور وحید بسمت عضو و آقای حبیب گوگانی بسمت مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی و مشارکتهای بانکی و تسهیلات بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و همراه مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. 6ـ بازرسین شرکت: آقایان بابک عظیم زاده و بهرام شکوئی بناب بترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذر شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی