اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/05/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/05/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/05/25:

15,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و تقاضانامه موسسه گروههای همیار دوستان که در تاریخ 25/5/85 تحت شماره 29 در دایره ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. 1 - موضوع موسسه: تلاش و همکاری در جهت رفع مشکلات زنان بی سرپرست خانوار از منابع گوناگون سازمان بهزیستی شهرستان دوگنبدان 2 - مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی موسسه: مجتمع خدمات بهزیستی سربیشه 4 - سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/15 ریال تمام 5 - مدیران و دارندگان حق امضا در موسسه: ندا کعبی زاده به سمت ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) و نادیا مهنایی به سمت (نایب رییس هییت مدیره) و سهام لفتایی به سمت (منشی هییت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضا ( مدیر عامل ) و مهر موسسه معتبر می باشد. رییس ثبت دوگنبدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی