اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 14003464443

تاریخ ثبت: 1392/03/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/03/21

آدرس: بهبهان خیابان شهید محمد جعفری خیابان 20 متری روبروی آموزشگاه وحید پلاک 16

کد پستی: 6361847891

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/03/21:

31,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/21:

شرکت تعاونی صنایع غذایی ناب مزه ارجان تحت شماره 3134 مورخ 21/3/92 با کد شناسه ملی 140034XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و شرکت نامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع بشرح زیر آگهی می شود. 1 نام شرکت: صنایع غذایی ناب مزه ارجان 2 موضوع شرکت: تولید و عرضه انواع ترشیجات، شوریجات، خیارشور، آبلیمو، رب گوجه فرنگی و مربا با رعایت موازین بهداشتی و سایر امور مرتبط با آن، برابر ماده 3 اساسنامه. 3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/31 ریال منقسم به 63 سهم 000/500 ریالی بانام می باشد، که موازی 000/500/10 ریال (معادل یک سوم) سرمایه شرکت نقدا پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. 4 مرکز اصلی شرکت: بهبهان، خیابان شهید محمد جعفری، خیابان 20 متری، روبروی آموزشگاه وحید، پلاک 16 ، کدپستی 636184XXXX 5 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 6 اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه. 7 اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای شاهرخ دست پاکی با کد ملی 186164XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال و منشی هییت مدیره و رامین رضایی با کد ملی 185001XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم مژده دینی با کد ملی 185010XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مرضیه دست پاکی با کد ملی 185006XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره شرکت تعاونی همگی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 8 حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک، سفته بروات قراردادها) با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 9 بازرسین عبارتند از: خانم زهرا شکوری با کد ملی 186133XXXX به سمت بازرس اصلی و میترا دینی با کد ملی 186137XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 10 روزنامه رسالت درج آگهیهای شرکت تعاونی تعیین شد. ش 1663296 ثبت اسناد و املاک بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی