اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14670

شناسه ملی: 14008603937

تاریخ ثبت: 1398/06/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد ب مقرر گردید آدرس دفتر مرکزی شرکت به نشانی استان اردبیل ، شهرستان اردبیل ، بخش هیر ، دهستان فولادلوی شمالی ، روستا نوشهر ، محله شهرک صنعتی پتروشیمی ، جاده 17 کیلومتری پتروشیمی اردبیل ، پلاک 4 ،

کد پستی: 5649164222

تاریخ تاسیس: 1398/06/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/06/16:

10,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ب ـ مقرر گردید آدرس دفتر مرکزی شرکت به نشانی استان اردبیل، شهرستان اردبیل، بخش هیر، دهستان فولادلوی شمالی، روستا نوشهر، محله شهرک صنعتی پتروشیمی، جاده 17 کیلومتری (پتروشیمی اردبیل)، پلاک 4 ، کد پستی 564916XXXX انتقال یابد. بنابراین ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح میگردد. ش 980724XXXX41838 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/16:

تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی صنعتی اسفنج دی درتاریخ 16/06/1398 به شماره ثبت 14670 به شناسه ملی 140086XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تولید و توزیع و فروش فوم پلی یورتان گرم و سرد ، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی ، اعطا نمایندگی به شرکت های معتبر در داخل و خارج از کشور ، اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر در داخل و خارج از کشور ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخل و خارج از کشور ، مشارکت و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در ارتباط با پروژه ها و محصولات در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ، اخذ کارت بازرگانی و صادرات و واردات مواد اولیه و کلیه کالاهای مجاز در حوزه صنایع پایین دستی و غیرحاکمیتی نفت و گاز و پتروشیمی ، خرید و فروش مواد اولیه و کلیه کالاهای مجاز در حوزه صنایع پایین دستی و غیرحاکمیتی نفت و گاز و پتروشیمی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اردبیل ، شهرستان اردبیل ، بخش مرکزی ، شهر اردبیل، طالقانی ، خیابان انقلاب ، کوچه طالقانی (قاجاریه) ، پلاک 0 ، طبقه اول کدپستی 561464XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 10000000 ریالی تعداد 1000 سهم آن بانام عادی مبلغ 35XXXXXXXX ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 569858 مورخ 05/04/1398 نزد بانک بانک ملت شعبه شعبه مستقل فراز آسمان با کد 65748 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای علیرضا اسلام خواجه وند به شماره ملی 007115XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سپهر شهسواری علویجه به شماره ملی 044063XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن احمدی به شماره ملی 523930XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقاً با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی و اداری با امضا هریک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی وخدمات مدیریت راده به شناسه ملی 101005XXXX2 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم بهاره حسینی به شماره ملی 413326XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980616XXXX63596 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی