اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2088

شناسه ملی: 14008451861

تاریخ ثبت: 1398/04/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

آدرس: جدید خیابان محله پشت گاراژها کوچه معبرماقبل آخر کارگر 17 پلاک 0

کد پستی: 9861654688

تاریخ تاسیس: 1398/04/17

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . محل شرکت در واحد ثبتی زابل به آدرس جدید: خیابان محله پشت گاراژها کوچه معبرماقبل آخر کارگر 17 پلاک 0 کدپستی 986165XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. 2 . موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تولید ، بسته بندی ، توزیع،صادرات، واردات ، تجهیز، راه اندازی و طراحی خطوط تولیدانواع خودتراش های پلاستیکی و فلزی تیغ اصلاح خمیر اصلاح و کلیه ملزومات قبل و بعد از اصلاح ظروف یکبارمصرف فومی و آلومنیومی شرکت در مناقصات و مزایدات ، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشور ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت گشایش اعتبارات اسنادی و LC برای شرکت نزد بانک ها پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ضمنا ثبت موضوع فعالیت فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980811XXXX89259 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/17:

تاسیس شرکت بامسیولیت محدود گروه تولیدی تاج هفت اقلیم درتاریخ 17/04/1398 به شماره ثبت 2088 به شناسه ملی 140084XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید، بسته بندی، توزیع،صادرات و واردات انواع زغال فشرده و کبابی، شوینده های خانگی و صنعتی- مشاوره و اجرای جایگاه پرورش شتر مرغ و شتر, تولید و توزیع جوجه ,روغن و گوشت شترمرغ - شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی-شرکت در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشور-ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور - انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت-گشایش اعتبارات اسنادی و LC برای شرکت نزد بانک ها-تجهیز، راه اندازی و طراحی خطوط تولید زغال، شوینده ها -مشارکت و سرمایه گذاری در اجرا کلیه پروژه های تولیدی و سازه ای صنعت چوب، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان سیستان وبلوچستان، شهرستان زابل، بخش مرکزی، شهر زابل، بلوار شهید میرحسینی، کوچه((رستم) ) ، کوچه رسالت 28 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 986169XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 3000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مهناز شیرازی به شماره ملی 211049XXXX دارنده 300000 ریال سهم الشرکه آقای مرتضی کیخا به شماره ملی 367411XXXX دارنده 2700000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره خانم مهناز شیرازی به شماره ملی 211049XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای مرتضی کیخا به شماره ملی 367411XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980417XXXX42952 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی