اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/11/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/11/30

آدرس: 11 استان تهران شهرستان تهران خیابان 17 شهریور خیابان شکوفه خیابان شهید داود دژکام

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/11/30:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/11/1385 تحت شماره 291492 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/11/1385 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تهیه و توزیع وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ارایه کلیه خدمات پیمانکاری در امور بازرگانی حق العملکاری بسته بندی انواع کالاهای صادراتی قبول نمایندگی شرکتها و کارخانجات و موسسات صنعتی تولیدی اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از کشور سرمایه گذاری و مشارکت برای انجام تمام یا هریک از عملیات و اقدامات فوق در شرکتهای موجود با اشخاص حقیقی و حقوقی بطور کلی مبادرت به انجام عملیات مجاز تجاری تولیدی که برای تحقق اهداف شرکت مفید باشد. 2 مرکز اصلی شرکت: 11 استان تهران شهرستان تهران خیابان 17 شهریور خیابان شکوفه خیابان شهید داود دژکام پ 39/3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال. 4 مدیران شرکت: 14 سعید اوطاری به سمت رییس هییت مدیره. 24 لیلا حقیقت خواه به سمت نایب رییس هییت مدیره. 34 سعید اوطاری به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی