اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 319

شناسه ملی: 14008095089

تاریخ ثبت: 1397/11/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان فارس ، شهرستان پاسارگاد ، بخش مرکزی ، شهر سعادت شهر ، سعادت شهر ، میدان ابوالفضل ، خیابان فلسطین ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/11/01

کد پستی: 7374175384

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/01:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/01:

تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین کاویان مهر رایان درتاریخ 01/11/1397 به شماره ثبت 319 به شناسه ملی 140080XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی و احداث و راه اندازی و تعمیرات و اجاره و بهره برداری از جایگاههای سوخت (سی ان جی و پمپ بنزین) ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ حفظ و نگهداری و طراحی و احداث از فضای سبز عمومی و خصوصی ـ تعمیر و راه اندازی و بهره برداری از کلیه مراکز تاسیساتی ـ خرید و فروش و صادرات و واردات جمیعا در رابطه با کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ طراحی و تولید ماشین های حمل و نقل کم مصرف ـ تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت ـ شرکت در مناقضات و مزایدات جمیعا با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس ، شهرستان پاسارگاد ، بخش مرکزی ، شهر سعادت شهر، سعادت شهر ، میدان ابوالفضل ، خیابان فلسطین ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 737417XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 1000000 ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 18 / 97 / 470 مورخ 20/10/1397 نزد بانک تجارت شعبه سعادت شهر با کد 7570 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم اعظم عواطفی نژاد به شماره ملی 242002XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سعید کاظمی نژاد به شماره ملی 243168XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محسن قلی پور به شماره ملی 243278XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای احمدرضا قلی پور به شماره ملی 242015XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مرضیه نصیری به شماره ملی 243278XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 971101XXXX85837 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاسارگاد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی