اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 58362

شناسه ملی: 14006744089

تاریخ ثبت: 1396/02/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 8198957447

تاریخ تاسیس: 1396/02/13

آدرس: مونتاژ و خدمات پس از فروش صورت شامل سرویس و نگهداری و تامین قطعات ، نصب و راه اندازی انواع پله برقی و بالابر و پیاده رو و راهروهای متحرک و تهیه کلیه مجموعه های استاندارد ، تامین نیروی انسانی موقت ، خرید ، فروش ، تولید ، توزیع ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، تحصیل وام و اعتبارات بانکهای داخلی و خارجی صرفادر جهت اهداف شرکت ، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی ، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح مدت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی اصفهان معراج خیابان فجر 2 بن بست فرهاد 15 بن شهیدان لشکری پلاک 53 طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/02/13:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/02/1396 کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 960231XXXX05918 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/13:

تاسیس شرکت سهامی خاص سهند سیستم نوین هامون درتاریخ 13/02/1396 به شماره ثبت 58362 به شناسه ملی 140067XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد: مجموعه خدمات و عملیاتی که در زمینه طراحی، محاسبه، تامین قطعات، نصب و راه اندازی انواع آسانسور در محل(مونتاژ) و خدمات پس از فروش صورت شامل سرویس و نگهداری و تامین قطعات، نصب و راه اندازی انواع پله برقی و بالابر و پیاده رو و راهروهای متحرک و تهیه کلیه مجموعه های استاندارد، تامین نیروی انسانی موقت، خرید، فروش، تولید، توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، تحصیل وام و اعتبارات بانکهای داخلی و خارجی صرفادر جهت اهداف شرکت، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور: با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ـ معراج ـ خیابان فجر 2 ـ بن بست فرهاد 15 ـ بن شهیدان لشکری ـ پلاک 53 ـ طبقه اول ـ کدپستی 819895XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی بانام عادی می بشد که تماما طی گواهی شماره 10289 مورخ 23/1/1396 بانک قوامین شعبه شیخ طوسی پرداخت گردید. اولین مدیران: محمود امینی نیسیانی به شماره ملی 129323XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ حسن رنجبر به شماره ملی 008422XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ مرضیه رنجبر به شماره ملی 008440XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرسان: امین عظیمی به شماره ملی 129329XXXX به سمت بازرس اصلی و عباس ابوطالبیان الیادرانی به شماره ملی 129237XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960213XXXX76794 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی