اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/04/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: یزد بلوار شهید صدوقی کوچه مسجد امیر المومنین

تاریخ تاسیس: 1382/04/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/04/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت خدماتی پویا تدبیران یزد سهامی خاص که در تاریخ 24/4/82 تحت شماره 6111 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/4/82 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار پیمان آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تامین نیروی انسانی ادارات و کارخانجات و بیمارستانها و دانشگاهها و شهرداریها و راه آهن و راهبری قطار و کلیه مراکز دولتی و غیردولتی و بقیه به شرح ماده 2 اساسنامه 2 - مرکز اصلی شرکت: یزد - بلوار شهید صدوقی کوچه مسجد امیر المومنین پلاک 99 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی با نام که مبلغ 350000 ریال آن طبق گواهی شماره 188/20070/67 مورخ 22/4/82 بانک تجارت شعبه شهید صدوقی پرداخت شده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: خانم ملیحه پارسافر به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمد نصیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مجید نصیری به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضا مدیر عامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدبود 7 - اختیارات مدیر عامل : به شرح در ماده 44 اساسنامه 8 - بازرس اصلی و علی البدل: صدیقه نبی زاده به سمت بازرس اصلی و الهه کریمی یزدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی