اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 697

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1388/02/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/02/23

کد پستی: 3831955871

آدرس: اردستان خیابان دکتر شریعتی

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری جهان گشت اردستان سهامی خاص که در تاریخ 23/2/88 تحت شماره 697 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/2/88 از لحاظ امضا ثبت تکمیل گردیده است و برای عموم در روزنامه رسمی کشور و در هفته نامه پیک زواره آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای اجرایی، تولیدی و خدماتی در زمینه گردشگری تفریحی و ورزشی، تنظیم گروه ها، گشت های داخلی و خارجی ایجاد و تملک، بهره برداری، تجهیز اداره، تاسیسات گردشگری، تفریحی و ورزشی اعم از هتل، هتل آپارتمان، کمپ، رستوران، مجتمعهای تفریحی و توریستی، مجتمع های رفاهی، مجتمع های ورزشی، متل جهت استفاده عمومی داخلی و خارجی، مهمانخانه، اردوگاه گردشگری، تاسیسات ساحلی، تاسیسات حمام های آب گرم معدنی، رستوران و پذیرایی و خدمات دورن، واحدهای اقامتی و فرودگاه و ترمینال های مسافری، ایجاد مناطق نمونه گردشگری، تهیه و توزیع انواع اغذیه در تاسیسات مذکور و ایجاد نمایشگاه و جشنواره داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شرکت انجام هرگونه فعالیت که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در رابطه با موضوع شرکت باشد، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شرکتهای در رابطه با موضوع شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ و اعطای نمایندگی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات، واردات و صادرات انجام هرگونه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت 2 ـ مرکز اصلی شرکت: اردستان ـ خیابان دکتر شریعتی کدپستی 383195XXXX 3 ـ سرمایه شرکت: ده میلیون ریال منقسم به 100 سهم بانام عادی هرکدام به ارزش 000/100 ریال که 35 درصد آن نقدا پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 ـ اولین مدیران و صاحبان امضا: آقای محسن غنی یاری بسمت رییس هییت مدیره و آقای سیدکیارش میرکاظمی به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و آقای نادر امینیان به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند، اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا و مهر شرکت معتبر می باشد. و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. 6 ـ اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهدبود. (طبق اساسنامه) 7 ـ بازرسان اصلی و علی البدل: آقای عباسعلی حاجی میرزامطلب به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر مهری اردستانی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 8 ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت اسناد و املاک اردستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی