اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 178

شناسه ملی: 14007821245

تاریخ ثبت: 1397/06/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 6491754747

تاریخ تاسیس: 1397/06/14

آدرس: استان خوزستان شهرستان مسجدسلیمان بخش مرکزی شهر مسجدسلیمان سر کوره ها کوچه البرز رضاپور کوچه محمد ظاهری ورناصری پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/14:

تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن دوستداران آوای طبیعت کارون شهرستان مسجدسلیمان درتاریخ 14/6/1397 به شماره ثبت 178 به شناسه ملی 140078XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارتقا سطح فرهنگ زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی.طبق اساسنامه مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان مسجدسلیمان ـ بخش مرکزی ـ شهر مسجدسلیمان ـ سر کوره ها ـ کوچه البرز رضاپور ـ کوچه محمد ظاهری ورناصری ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 649175XXXX اولین مدیران: کیامرز مولایی بیرگانی به شماره ملی 197180XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال ایمان کاهکش به شماره ملی 197217XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال بهناز مولایی بیرگانی به شماره ملی 197218XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال ساسان شنیانی قضبان پور به شماره ملی 197219XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال احسان کاهکش به شماره ملی 196003XXXX به سمت خزانه دار به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضا رییس هییت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد ود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه علی حیدری کاهکش به شماره ملی 196033XXXX به سمت بازرس اصلی.برای مدت یکسال انتخاب گردید. به موجب مجوز شماره 346 1 4455 مورخ 28/01/1397 از فرمانداری مسجدسلیمان ش 970614XXXX61691 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی