اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 9205

شناسه ملی: 10610125050

تاریخ ثبت: 1392/05/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 13 استان کردستان شهر سنندج شهرک نایسر خیابان امام شافعی کوچه قانع 3

تاریخ تاسیس: 1392/05/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/05:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/05:

شرکت فوق در تاریخ 05/05/1392 تحت شماره 9205 و شناسه ملی 106101XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 05/05/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: آسانسور, پله برقی, بالابر پس از اخذ مجوزهای لازم 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان کردستان شهر سنندج شهرک نایسر خیابان امام شافعی کوچه قانع 3 پلاک 5 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم شرافت رحیمی به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم سمیرا ایوبی امیرآباد به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 خانم سمیرا ایوبی امیرآباد به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی به امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. ش 1732424 ثبت سنندج واحد ثبتی سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی