اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3897

شناسه ملی: 14005188321

تاریخ ثبت: 1394/06/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 8519718461

آدرس: اصفهان نجف آباد یزدانشهر بهارستان 9 پلاک 24

تاریخ تاسیس: 1394/06/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/06/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/07:

تاسیس شرکت سهامی خاص فنی و مهندسی شاهین کار نقش جهان درتاریخ 07/06/1394 به شماره ثبت 3897 به شناسه ملی 140051XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: الف) مخابرات و زیر ساخت: 1 ـ اجرای عملیات ـ لوله گذاری و کانال سازی زیر زمینی 2 ـ اجرای عملیات حفاری و پرکاری کابلهای مسی و فیبرنوری و اتصال و مفصل بندی آنها 3 ـ اجرای عملیات نقشه برداری و پلان اجرایی تاسیسات زیر زمینی ب) برق در برگیرنده امور پیمانکاری: 1 ـ اجرای عملیات نصب تیرهای برق و روشنایی 2 ـ اجرای عملیات حفاری و کابل کشی و پرکاری کابلهای زیرزمینی سطح شهر ج) آب و فاضلاب: 1 ـ اجرای عملیات لوله گذاری ـ تست و انشعابات سطح شهر د) راه و ساختمان: ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، سنگی و بتنی و فلزی و آجری و اجرای خاکبرداری ـ نقشه کشی ـ فنداسیون و طراحی داخلی ساختمانهای اداری و مسکونی، پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح / مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان ـ نجف آباد ـ یزدانشهر ـ بهارستان 9 ـ پلاک 24 ـ کدپستی 851971XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام میباشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانک ملت شعبه نجف آباد مورخ 11/5/1394 پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سید جمال حسینی به سمت مدیرعامل به کد ملی 109139XXXX ، سید رحیم حسینی به سمت نایب رییس هییت مدیره به کد ملی 109223XXXX و علی صالحی نجف آبادی به سمت رییس هییت مدیره به کد ملی 109122XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه یزدانی سودجانی به شماره ملی 461003XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حجت الله علیخانی شهرضایی به شماره ملی 462357XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940607XXXX51954 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی