اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3644

شناسه ملی: 14008086051

تاریخ ثبت: 1397/10/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 4349137899

آدرس: قانونی شرکت تشکیل گردید ، مجمع تصمیم ذیل را اتخاذ نمودند که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد نشانی شرکت فوق در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی از چپرپرد زمان ، کوچه لاله 2 ، پلاک 178 ،

تاریخ تاسیس: 1397/10/26

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/12:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/4/98 شرکت باران سازان کاسپین منطقه آزاد انزلی((با مسیولیت محدود)) که با حضور کلیه شرکا در محل قانونی شرکت تشکیل گردید، مجمع تصمیم ذیل را اتخاذ نمودند که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: نشانی شرکت فوق در سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی از( چپرپرد زمان، کوچه لاله 2 ، پلاک 178 ، کدپستی 434913XXXX به کیاشهر، کوی شهید رجایی، کدپستی 444711XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 980515XXXX48316 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/26:

شرکت باران سازان کاسپین منطقه آزاد انزلی (با مسیولیت محدود) در تاریخ 26/10/97 با شمارۀ ثبت 3644 به شناسه ملی 140080XXXX1 در اداره ثبت شرکتهای این سازمان به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: موضوع شرکت::تحقیقات پیرامون تهیه و تامین آب، انجام پروژه های افزایش باران از روشهای مختلف، بارورسازی ابرها، واردات ماشین آلات و تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه، انجام خدمات نظارتی و مشاهر در پروژه های تامین آب، عمرانی، علمی، فضایی، اجرای پروژه های عمرانی و فنی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، اخذ نمایندگی از موسسات و کارخانجات و شرکتهای خارجی دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایده های مربوط به فعالیت های فوق، ایجاد موسسات علمی و فنی، همکاری و مشارکت با موسسات علمی و فنی، پژوهشکده و دانشگاههای داخلی و خارجی، انجام امور تحقیقاتی، ساخت و واردات ایستگاههای دریافت تصاویر از ماهواره و قطعات مربوطه و فروش تصاویر ماهواره(ایی مورد نیاز سازمانهای مصرف کننده و ارایه مشاوره به سازمانها و شرکتهای فضایی و مخابراتی. کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در چارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد انزلی میباشد. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی، چپرپرد زمان، کوچه لاله 2 ، پلاک 178 ، کدپستی 434913XXXX . 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 ـ سرمایۀ شرکت: به مبلغ 000 , 000 , 100 ریال نقدی. 5 ـ مدیران شرکت: آقای عباس عبدی اسجرد به سمت عضو و رییس هییت مدیره و آقایان سید محسن وهاب زاده مقدم و عبداله محرابی و شهاب جمشیدی و حسن درویش خضری به سمت اعضای هیـات مدیره و آقای حامد کلانتری دهقی به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیۀ اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، بروات و سفته، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. شرکت شعبه ای به نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، کوچه یازدهم(شهید خجسته)، پلاک 2 ، طبقه سوم کد پستی 143971XXXX دایر نمودند. ش 971212XXXX77894 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی