اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 24138

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/05/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/05/16

آدرس: مشهد خیابان فلسطین فلسطین 13

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 16/5/84 تحت شماره 24138 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: خدمات نظافتی- تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت- تامین سرویس غذایی و ایاب و ذهاب کارکنان- خدمات تایپ و تکثیر- انجام امور پشتیبانی اداری و دبیرخانه- خدمات آزمایشگاهی در کلیه ادارات موسسات و کارخانجات- ایجاد و نگهداری فضای سبز- نگهداری و سرویس سیستمهای برقی و خدمات مربوط به امور کشاورزی و دامداری و شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی. 2 - موسسین شرکت: رضا احمدی اسکویی- مرتضی گریوانی- زهرا دردی عبادی. 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - مرکز اصلی شرکت: مشهد- خیابان فلسطین- فلسطین 13 - پلاک 47 . 5 - سرمایه شرکت: مبلغ 1 ، 000 ، 000 ریال منقسم به 100 سهم 10 ، 000 ریالی با نام که مبلغ کل آن طی گواهی شماره 75/4166 مورخ 6/5/84 بانک صادرات شعبه فلسطین پرداخت گردیده است. 6 - اولین مدیران شرکت: آقایان رضا احمدی اسکویی و مرتضی گریوانی و خانم زهرا دردی عبادی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای مرتضی گریوانی به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا دردی عبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا احمدی اسکویی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 - اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی مخملی به سمت بازرس اصلی و آقای الیاس فارسی پیشه به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی