اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10861774681

تاریخ ثبت: 1388/11/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/11/07

کد پستی: 3577979391

آدرس: حاجی آباد خیابان کشاورز کوچه اردیبهشت پلاک 5 منزل هیبت میرشکارپور

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/11/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 7/11/88 تحت شماره 360 و شناسه ملی 108617XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 7/11/88 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار صبح ساحل آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تامین نیروی انسانی، کلیه امور کارهای تنظیفی، جدول کشی، کانال کشی، محوطه سازی، حفاری، حصارکشی، خاکبرداری و خاکریزی، کلیه امورکارهای تاسیس اتی از قبیل تاسیس ات برقی فشار قوی و ضعیف، لوله کشی و برق کشی ساختمانی و صنعتی و تاسیس ات، مکانیکی و جوشکاری، نصب و راه اندازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی، تعمیر و نگهداری، کلیه امور مربوط به آب و فاضلاب شهری و روستایی، ایجاد و نگهداری استخرها، خدمات کشاورزی، احداث و نگهداری فضاهای سبز، کلیه امور مربوط به انبارها، طبخ وسلف انواع غذاها، زیباسازی شهرها و اماکن دولتی، رنگ آمیزی اماکن و بلوار شهرها و تهیه وسیله ایاب و ذهاب، بدیهی است شرکت در بدو شروع فعالیت خود چنانچه نیاز به مجوز داشته باشد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: حاجی آباد خیابان کشاورز کوچه اردیبهشت پلاک 5 منزل هیبت میرشکارپور کدپستی 357797XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی با نام که کل مبلغ 000/000/1 ریال آن طی گواهی شماره 543/1082 مورخ 27/10/88 بانک رفاه کارگران شعبه حاجی آباد پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: مرتضی میرشکارپور به عنوان مدیر عامل و رییس هییت مدیره، محرم سالاری به عنوان نایب رییس هییت مدیره و محمد میرشکارپور به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا:کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، و برات و اوراق بهادار و سایر نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مرتضی میرشکارپور ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه و مجری مصوبات هییت مدیره. 8 بازرس اصلی و علی البدل: محمدپور حیدری و محمد مرادپور به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 9 روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک حاجی آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی