اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/06/28:

پیرو آگهی تاسیس شرکت خدمات گوشی تلفن همراه طبرستان صادره از ثبت قایمشهر منتشره در شماره 17522 تاریخ ثبت شرکت ( 24/1/84 ) صحیح می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک قایمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی