اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 478686

شناسه ملی: 14005211178

تاریخ ثبت: 1394/06/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/06/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/06/17:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/17:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود شبکه امواج هوشمند بامداد در تاریخ 17/06/1394 به شماره ثبت 478686 به شناسه ملی 140052XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و نیز تحصیل نمایندگی از سازندگان یا فروشندگان داخلی و خارجی وسایل مورد نیاز شرکت و مشارکت در تولید و خرید و فروش این نوع وسایل و صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور، شرکت می تواند هرگونه اقدامات و فعالیت هایی را که مربوط به موضوع شرکت بوده و یا برای به انجام رساندن موضوع شرکت مفید، مقتضی و ضروری باشد انجام دهد، هرگونه فعالیت (مستقیم و غیرمستقیم ) در خصوص ساخت، راه اندازی، توسعه، نگهداری، تاسیس، اداره، بهره برداری و دیگر خدمات حوزه برق، الکترونیک، مخابرات، انرژی، سیستم های کامپیوتری و نظایر آن (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران پیروزی ابوذر کوچه زال پلاک 27 واحد 8 کد پستی 176769XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: گلناز پهلوان حسینی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 442000XXXX دارنده 400000 ریال سهم الشرکه ـ الهه محمدی نجف آبادی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 511068XXXX دارنده 300000 ریال سهم الشرکه ـ سعید پارسایی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 407342XXXX دارنده 300000 ریال سهم الشرکه به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و اوراق عادی و اداری با مهر شرکت و امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ) پ 940617XXXX15286 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی