اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2881

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/02/13:

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/1/82 شرکت فرآورده های لبنی بامدادان بوشهر ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 2881 تغییر ذیل به عمل آمد: ماده 1 اساسنامه نام شرکت از شرکت فرآورده های لبنی بامدادان بوشهر به شرکت صنایع غذایی بامدادان بوشهر تغییر یافت. رییس اداره ثبت اسناد بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی